Həsən əl-Əskəri (ə) Şəhadəti

Həsən əl-Əskəri (ə) Şəhadəti

Peyğəmbərin (s) Əhli-Beyti (ə şiələrinin məsum rəhbəri Həzrət İmam Həsən Əskəri 260-cı hicri-qəməri ilində 28 yaşında ikən Abbasilər sülaləsindən olan xəlifə Mötəmid tərəfindən şəhid edilmişdir.

Bu gün, Rəbiul-Əvvəl ayının 8-i, şiələrin 11 məsum və İlahi rəhbəri Həzrət İmam Həsən Əskərinin (ə) şəhadətə yetirildiyi gündür.

Həzrət İmam Həsən Əskəri 260-cı hicri-qəməri ilində 28 yaşında ikən Abbasilər sülaləsindən olan xəlifə Mötəmid tərəfindən şəhid edilmişdir.

O həzrət şəhid edildiyi gün bütün küçə və bazarlar bağlandı. Cəmiyyətin tanınmış şəxsləri, Bəni-Haşim və ümumi camaat dəfn mərasimində iştirak etmək üçün toplandılar.