Behişt bu insanların intizarındadır

Behişt bu insanların intizarındadır

Hər bir insanın qəlbi fitrət və təbiəti əsasında etidal və ədalət üzərindən qurulmuşdur. Bu qəlb əgər kamal yolunda qalarsa, özünü şeytanın və nəfsin vəsvəsələrindən qoruya bilər.

İnkişaf yolunda elə yerə gəlib çatar ki, səlim qəlbə çevrilər. Səlim qəlb – o qəlbdir ki, sağlamdır və bu sağlamlıq onda mələkə halını almışdır. Nə şeytanın və nə də nəfsin vəsvəsələri ona təsir edə bilməz.

Ona görə də Quran səlim qəlbdən danışanda buyurur ki, bu, elə qəlbdir ki, hər cür şəkkin ona yolu olmaz. Çünki şirkin əsil mənası, kamalın əksidir. Səlim qəlbdə istər aşkar və istər də gizli şirkin yeri olmaz.

Allahın nəzərinə görə, o kəslərin səlim qəlbi vardır ki, hər cür əqli və vəhyi çirkinliklərdən xilas olmuşdur. Təqvalıların sırasına qoşulmuşdur. O zaman ki, təqva insanda mələkə halını alar, heç bir çirkinliyə tərəf meyil etməz. Ona görə də behişt – bu insanlar üçün böyük mükafatdır. Özləri behiştə getmək yerinə, behişti özlərinə tərəf çəkərlər.

"Yalnız (fəsadlı əqidələrdən və əxlaqdan) salamat (sağlam) bir qəlblə Allahın hüzuruna gələn kimsədən başqa!". (O gün) Cənnət təqvalılara yaxınlaşdırılar". ("Şuəra" 89-90).

Bu cür qəlb mütidir və təvazökardır. Heç bir qəmin ona yolu yoxdur. Həmişə hüzur halındadır. Bu insanlar Allahı mütləq kamal hesab edib, ona tərəf gedərlər, bəlkə qaçarlar. Hər cür ruhi xəstəlikdən xilas olmuşdular.

Allahın camal sifətlərini özlərində görürlər. Bu səbbədəndir ki, behişt bu insanların müştaqıdır. Behişt istəyir ki, bu kamil insanları özündə görsün və onları öz nemətləri ilə zinətləndirsin.

Hədislərdə oxuyuruq ki, behişt boş diyadır ki, insan əməlləri ilə dolar. Onun gözəlliyi insanın əməllərindən asılıdır. Bu mənada deyə bilərik ki, səlim qəlbə malik olan insanlar behiştə müştaq deyildirlər, əslində bu, behiştdir ki, onlara müştaqdır. Behişt özünü bu kimi insanlar ilə bəzəmək istəyir. (Hədənə) (deyerler.org)